( עמודים 20 – 5 ) מטרת היחידה הזאת היא להזכיר ולהעמיק ידע קודם בנוגע למשמעות השבר כחלק משלם . ביחידה חוזרים בקצרה גם על הדברים הבסיסיים ביותר , כגון כתיבה נכונה של שבר והתאמה בין שבר ובין ציור . החזרה הזאת מדורגת : פעילויות 3 – 1 עוסקות בשברים יסודיים ( שברים שהמונה שלהם הוא . ( 1 פעילויות 10 – 4 עוסקות בשברים קטנים מ - 1 בעלי מונים שונים . פעילויות 13 – 11 עוסקות בשברים גדולים מ - 1 ובמספרים מעורבים . פעילויות 27 – 14 עוסקות בנושאים שונים כמו השוואת שברים , בעיות מילוליות הקשורות למשמעות השבר ופעילויות אתגר והעמקה . בפעילויות 2 ו - 5 חלק מהמסיחים נועדו לגלות טעויות נפוצות של תלמידים בהבנת משמעות השבר כחלק משלם . לעיתים תלמידים מונים את מספר החלקים שהשלם מחולק אליהם כדי למצוא את המכנה של השבר המתאים , אך אינם מקפידים על כך שהחלקים יהיו שווים . סעיף ז בפעילות 2 וסעיפים ב ו - ד בפעילות 5 נועדו לגלות את הטעות הזאת . המשמעות של השבר היא תמיד יחסית לשלם . השלם יכול להיות כל צורה שמגדירים כשלם , גם צורה שאינה נראית שלמה . צורה כזאת מופיעה בסעיף ו בפעילות . 2 אומנם החלק הצבוע הוא 1 5 מעיגול ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית