( עמוד 4 ) בפעילות הפתיחה של הפרק מוצגים דוכנים למכירת פיצה . שמות דוכני הפיצה נקבעו לפי גודל מנות הפיצה הנמכרות בהם , למשל ב " פיצה תשיעיות " חותכים כל פיצה ל - 9 מנות שוות . הפיצה השלמה היא היחידה ( או השלם ) , וכל מנה היא 1 9 פיצה . השימוש בציורי פיצות המחולקות לחלקים שווים כדי להמחיש את נושא השברים מוכר לתלמידים . דוכני הפיצות ילוו את הלימוד לאורך כל הפרק . הדיון בתחתית העמוד מאפשר לתלמידים לחזור על נושאים שלמדו בכיתה ד ומאפשר למורים לגלות פערים בידע של תלמידים שונים בנושאים האלה . דיון על איזה דוכן יש 5 9 פיצה ? על איזה דוכן יש 2 7 8 פיצות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית