על פי ההמלצה בתוכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 16 שעות לפרק הזה . הפרקים בנושא שברים הנלמדים בכיתה ה ממשיכים את הפרקים שנלמדו בנושא בכיתה ד . בכיתה ד העיסוק בשברים לווה באביזרי המחשה ( מקלות השברים ) . לעומת זאת בכיתה ה מצופה מהתלמידים לחשוב בצורה מופשטת ולהיות מסוגלים לענות על שאלות גם בלי להשתמש באביזרים , על ידי הסתמכות על משמעות השבר , על הניסיון שצברו בעבודה עם האביזרים ועל היכולת לדמיין ייצוג חזותי המתאים לשאלות . משמעויות השבר בכיתה ד למדו התלמידים שתי משמעויות של המושג " שבר " : . 1 השבר כחלק משלם – היחס בין חלקים של היחידה ובין היחידה דוגמה : המלבן הזה הוא היחידה ( השלם ) : לפיכך לציור הזה מתאים השבר 4 3 . 2 השבר כחלק מכמות המיוצגת על ידי מספר דוגמה : מספר העיגולים השחורים הוא 2 3 ממספר העיגולים הכולל : בכיתה ה חוזרים על המשמעויות האלה ולומדים שתי משמעויות נוספת : . 3 השבר כנקודה על ישר המספרים . 4 השבר כמנת חילוק דוגמה : 6 : 7 = 6 7 משמעות נוספת תילמד בכיתה ו : . 5 השבר כיחס דוגמה : היחס בין מספר הריבועים למספר המשולשים הוא 2 3 : 2 : 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית