. 1 דניאל הוּא ילד חדש בּשכוּנה . קראוּ מה דניאל מס פּ ֵ ר לחברים של וֹ על השכוּנה הישנה . השׁלימוּ : היה , הייתה א וֹ הי וּ . أكمل و ا ب و اسطة : היה , הייתה אוֹ הי וּ . דניאל : בּשכוּנה הישנה שלי גינה של ירקוֹת . בּגינה עגבניוֹת , מלפפוֹנים ועוֹד הרבּה ירקוֹת . כּל השכנים עבדוּ בּגינה יחד , וזה היה כּיף . ל ְיד הבּי ִת פּארק . אני והחברים שלי רכבנוּ שם על אוֹפניים . בּפּארק עצים גבוֹהים . על עץ אחד בּית . תמיד שׂיחקנוּ שם . בּפּארק ספסלים . לפעמים ישבנוּ על הספסלים ודיבּרנוּ . החברים : אתה רוֹצה לחזוֹר לשכוּנה הישנה ? דניאל : לֹא . החברים : ל ָמ ָה ? דניאל : כּי יש לי פּה חברים טוֹבים . . 2 הקיפוּ מילה נוֹספת ממשפּחת המילים של המילה יבּשה . ح و ط و ا كلمة أخرى من عائلة الكلمة יבּשׁה . לוֹבש ישב כּבשׂה יבש ח ֲדשה . 3 מה יוֹצא דוֹפן ? הקיפוּ בּכל שוּרה מילה שלֹא מתאימה למילים האחרוֹת . ح و ط و ا الكلمة الشاذ ة في كل سطر .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית