. 1 מתחוּ קו בּין מילים מאוֹתה משׁפּחת מילים . טיוּל לוֹמ ֵד صل و ا بخط بين الكلمات من نفس العائلة . אוֹכל פּוֹתחת לימוּדים שׂיחקנוּ ש ִיר ל ְצי ֵיר מ ִשׂ ְח ָק ִים מ ְטי ֵיל מפ ְת ֵח א ָכל ְת ִי ציוּרים שר ְנוּ . 2 כּתבוּ את שם הגוּף המתאים בּכל אחד מהמש פּ ָ טים . היעזרוּ בּמחסן . اكتب و ا الضمير المناسب في كل واحد ة من الجمل . استعين و ا بالمخزن . א . בּשבוּע שעבר טיילנוּ בּכּרמל . ב . אמיר , גם הוֹלךְ למסיבּה של יוֹסף ? ג . מוּחמד וכּרים לֹא בּאוּ לכּיתה . לֹא בּאוּ גם לחוּג כּדוּרסל . ד . נוּר , רוֹצה לבוֹא למגרש הכּדוּרגל ? ה . בּטיוּל בּאפריקה ראיתי פּילים וּנמרים . ו . פּ ָ גשה את שׂרה בּתחנת רכּבת , ואז נ ָס ְעוּ יחד ל ְח ֵיפ ָה . ז . שלחתי הוֹדעה למוּחמד , אבל לֹא ראה את ההוֹדעה . א ֲנ ִי את ָה את ְ הוּא ה ִיא א ֲנח ְנוּ ה ֵם ה ֵן . 3 הוֹס ִיפוּ את רק בּמקוֹמוֹת המתאימים . أضيف و ا את في الأماكن المناسبة فقط . מסיבּת יוֹם הוּלדת היוֹם יש לאלין יוֹם הוּלדת . היא עוֹשׂה מסיבּה גדוֹלה בּבּית שלה . ה ִיא ה ִז ְמ ִינ ָה החברים מהכּיתה . היא הזמינה חברוֹת מהשכוּנה . ה ִיא ה ִז ְמ ִ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית