. 1 מתחוּ קו בּין ההפכים . صل و ا بخط بين الكلمة وعكسها . ש ֶק ֶט מה ֵר ל ְאט יוֹצא ש ָם קר חם מ ְאבּ ֵד מוֹצ ֵא לוֹק ֵח נוֹתן רעש נ ִכ ְנ ָס כּ ָאן . 2 השלימוּ : אוֹתי , אוֹת וֹ , אוֹתה , אוֹתךָ , אוֹתךְ . א . המוֹרה מדבּרת בּשקט . אנחנוּ לֹא שוֹמעים . ב . האח הקטן שלי אוֹהב לשׂחק כּדוּרגל . לפעמים אני לוֹקח למ ִג ְר ָ ש . ג . אדם , איפה אתה ? אנחנוּ לֹא רוֹאים . ד . נסרין , ראיתי אתמוֹל בּרחוֹב . את ראית ? ה . זאת החוּלצה החדשה שלי . קניתי א ֶת ְמוֹל . ו . לפני שבוּע איבּדתי את הקלמר שלי . היוֹם מצאתי מתחת למיטה שלי . ז . יש לי הרבּה תמוּנוֹת , כּי ההוֹרים שלי כּל הזמן מצלמים . . 3 השלימוּ את השׂיחוֹת . أكمل و ا المحادثات . ליאן : ראית את הסרט החדש על סוּ פּ ֶ רמן ? תמרה : כּן ! ראיתי ! אוֹתה / אוֹת ךָ / אוֹתוֹ ליאן : גם וונדרווּמן בּסרט הזה . תמרה : נכוֹן , אני הכי אוֹהבת . אוֹתךְ / אוֹתה / אוֹתי ליאן : יש סרט חדש , רק של וונדרווּמן . תמרה : אבּא שלי לוֹקח לראוֹת את הסרט היוֹם . אוֹתי / אוֹתוֹ / אוֹתה ליאן : מה ? אבּא שלךְ לוֹקח לסרט ? אוֹתוֹ / אוֹת ךָ / אוֹתךְ תמרה : כּן , הוּא לוֹ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית