. 1 כּתבוּ כּל מש פּ ָ ט בּזמן עבר כּמ וֹ בּדוּגמה . اكتب و ا كل جملة بصيغة الماضي، كما في المثال . דוּג ְמ ָה : איה יוֹשבת בּכּיתה ליד נוּר . ָ ָ ְ ָ ַ איה ישבה בּכּ יתה ליד נ וּ ר . א . מוּסא נוֹסע עם סבתא בּאוֹטוֹבּוּס . . ב . ליאן ותמרה הוֹלכוֹת יחד לחוּג ג ' וּד וֹ . . ג . התלמידים לוֹקחים את התיקים לחדר מחשבים . . ד . אחמד מצלם את החברים בּפּארק . . . 2 הקיפוּ שלוֹש מילים ממשפּחת המילים של המילה צילם . ح و ط و ا ثلاث كلمات من عائلة الكلمة צילם . מציירים צלחת מצלמוֹת מצלמה בּצל צילמה . 3 מתחוּ קוים בּין שם הגוּף ל פּ ְ עלים שמתאימים ל וֹ בּזמן עבר . صل و ا بخط و ط بين الضمير والأفعال المناسبة له بصيغة الماضي . ל ָק ְחוּ ח ִיכּ ְת ָה ג ָרוּ פּ ָ גש ד ִיבּ ְר ָה הוּא היא הם / הן י ָש ְב ָה ל ָמד ש ָאל ל ָק ְח ָה צ ָע ֲקוּ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית