. 1 כּתבוּ את הפּוֹעל המתאים בּכל מש פּ ָ ט כּמ וֹ בּדוּגמה . اكتب و ا الفعل المناسب في كل جملة، كما في المثال . דוּג ְמ ָה : ר ִ ימאס אוֹהבת לראוֹת בּיוּטיוּבּ סרטים על אוֹסטרליה . ה ִיא ר וֹא ָה כּל יוֹם סרטים בּיוּטיוּבּ . א . עוֹמר אוֹהב לקרוֹא ספרים על חיוֹת . הוּא עכשיו ספר על קוֹפים . ב . חסן רוֹצה לשאוֹל את המוֹרה שאלה . הוּא את המוֹרים הרבּה שאלוֹת . ג . תמרה ונוּר אוֹהבוֹת לשׁמוֹע שירים בּאנגלית . ה ֵן עכשיו מוּזיקה בּטלפוֹן . ד . דניאל אוֹהב לכתוֹב סיפּוּרים . עכשיו הוּא סיפּוּר על מש פּ ָ חה של פּילים . ה . נוּר לֹא יכוֹלה ללכת לחוּג ג ' וּד וֹ בּיוֹם שלישי . בּיוֹם שלישי היא לחוּג כּדוּרסל . ו . אמיר רוֹצה לדבּר עכשיו עם בּן דוֹד של וֹ בּטלפוֹן . ה ֵם בּטלפוֹן כּל יוֹם שלישי . . 2 השלימוּ את המש פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . أكمل و ا الجمل . استعين و ا بالمثال . דוּג ְמ ָה : דניאל יכוֹל להכין עוּגה . דניאל יכוֹל להכין א ֶת הע וּ גה של סבתא שׂרה . א . יוֹסף מצייר חתוּל . יוֹסף מצייר ש ֶל ד ָו ִיד . ב . איה אוֹהבת מרק . איה אוֹהבת של אימא . ג . עלי לוֹבש חוּלצה . על ִי לוֹב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית