. 1 א . השלימוּ את מילת השאלה המתאימה : כּמה , מי , מתי , איפ ֹה . أكمل و ا ب و اسطة أدا ة الاستفهام المناسبة : כּמה , מי , מתי , איפ ֹה . • נוּר גרה ? • תוּתים יש על העוּגה ? • משׂחק עם איה בּהפסקה ? • אתה נוֹסע לים ? ב . השלימוּ את מילת השאלה המתאימה : מה , למה , איזה . • אתה רוֹצה ללבּוֹש ? • ספר איה קוֹראת ? • דנה ולוּסי מתרגשוֹת היוֹם ? . 2 השלימוּ את הסימן המתאים : נקוּדה ( . ) א וֹ סימן שאלה ( . ?( أكمل و ا ب و اسطة علامة ال ت رقيم المناسبة : نقطة ( . ) أو علامة استفهام ( . ?( נסרין : אבּ ָא , א ֵיפ ֹה את ָה אבּא : בּמ ִט ְבּ ָח נסרין : אבּא , מה אתה עוֹשׂה אבּא : אני מכין סלט נסרין : אבל אין לךָ ירקוֹת אבּא : נכוֹן , אבל יש לי תפּוּחים , בּננוֹת ותפּוּז אני מכין סלט פּ ֵ ירוֹת את אוֹהבת סלט פּ ֵ ירוֹת נסרין : כּן , אני אוֹהבת . 3 כּתבוּ שאלה לכל תשוּבה . שׂימוּ לב למילים המוּדגשוֹת בּתשוּבה . השתמשוּ בּמילוֹת השאלה : מי , מה , איפ ֹה , למה , איזה , מתי , כּמה . اكتب و ا سؤالا لكل إجابة . انتبه و ا إلى الكلمات البا ر ز ة في الإجابة . استخدم و ا أدوات الاستفهام : מי , מה , איפ ֹה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית