. 1 האוֹתיוֹת בּרחוּ מהמילים ... השלימוּ את האוֹתיוֹת ת , ר , כ בּמקוֹם המתאים . هربت الحروف من الكلمات ... أكمل و ا ب و اسطة الحروف الناقصة ת , ר , כ في المكان المناسب . 2 המילים התבּלבּל וּ ... כּתבוּ את המילים בּצוּרה הנכוֹנה , כּמ וֹ בּדוּגמה . אתם יכוֹלים למצוֹא את המילים הנכוֹנוֹת בּעמוּד . 32 اكتب و ا الكلمات بالشكل الصحيح، كما في المثال . يمكنكم أن تجدوا الكلمات الصحيحة في الصفحة . 32 א . הוּא כ ֶ בּוֹ הוֹבּ כ ֶה . ב . היא עכּוֹתס . ג . הוּא קוֹצח . ד . ה ִיא ד ֶמ ְפח ֶת . ה . הוּא צוּעב . ו . ה ִיא ח ָשׂ ְמ ֵה . . 3 השלימוּ את האוֹתיוֹת המתאימוֹת . أكمل و ا ب و اسطة الحروف المناسبة . העכבּרים והפּיל אני קוֹרא סיפּוּר על יל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית