שמוֹת עצם أسماء גל , גלים موج , أمواج חוֹל رمل יבשה يابسة מדעים علوم מצגת عرض تقديمي סירה قارب סערה عاصفة צילוּם , צילוּמים صورة , صور תארים صف ا ت יבש جاف מעט قليل רגיל عادي פּעלים أ ف عال חוֹקר , לחקוֹר يبح ث חי , לחיוֹת يعيش נ ִמ ְצ ָא وُجِد נשבּר انكسر צף , לצוּף يطفو  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית