סיפּוּר בּהמשכים חלק 4 צילוּמים صو ر אדם , אמיר וליאן אהבוּ את הרעיוֹן של תמרה , והם התחילוּ לצלם . הם צילמוּ בּדרךְ לבית הספר וּבדרךְ מבּית הספר , הם צילמוּ בּדרךְ לחנוּת , הם צילמוּ בּבּוֹקר וּבצוֹהריים וּבערב - צילוּמים של הטבע בּשכוּנה . האנשים בּשכוּנה שאלוּ את הילדים מה הם עוֹשׂים - והילדים סי פּ ְ רוּ להם . ואז גם אנשים אחרים בּשכוּנה התחילוּ לצלם צילוּמים בּטבע . האיש הזקן צילם את גינת הירקוֹת של וֹ . השכנה של ליאן צילמה את הארנב שלה בּחצר המוֹרה של תמרה צילמה ציפּוֹר יוֹשבת על גג של מכוֹנית . והיוּ עוֹד הרבּה רעיוֹנוֹת והרבּה צילוּמים . התוֹשבים של השכוּנה שלחוּ את הצילוּמים לטלפוֹן הנייד של אבּא של אדם . אבּא של אדם הסתכּל על הצילוּמים . הם לֹא היוּ דוֹמים לצילוּמי טבע רגילים - והם היוּ נהדרים ! אבּא של אדם הכין כּתבה עם הצילוּמים : הוּא סי פּ ֵ ר מה הייתה הבּעיה של וֹ , מה היה הרעיוֹן של הילדים , ואיךְ התוֹשבים בּשכוּנה עזרוּ ל וֹ . הוּא גם סי פּ ֵ ר את הסיפּוּר של כּל צילוּם : מי צילם , מה יש בּצילוּם , איפה צילמוּ אוֹת וֹ . אדם והחברים של וֹ נתנוּ לכּתבה שם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית