. 5 מה אתם יוֹדעים על המדבּר ? כּתבוּ שלוֹשה מש פּ ָ טים לפי מה שאתם יוֹדעים . תוּכלוּ להיעזר בּתמוּנה . ماذا تعرف و ن عن الصحراء؟ اكتب و ا ثلاث جمل حسب ما تعرف و نه . يمكنكم الاستعانة بالص ورة . מ ִיל ִים שאתם יכוֹלים להשתמש בּהן : הצבעים בּמדבּר מים גשם צמחים בּעלי חיים יש אין הרבּה קצת אני חוֹשב ש ֶהמ ִד ְבּ ָר מ ְשע ֲמ ֵם אני חוֹשבת ש ֶהמ ִד ְבּ ָר מ ְענ ְי ֵין  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית