ס וּ ל ל ש ת ג צ י מ ה יסמין : לוּסי , מה כּתוּב על החוּלצה שלךְ ? לוּסי : . Forest School יסמין : school זה בּית ספר , ו - forest זה יער , נכוֹן ? לוּסי : כּ ֵן . גר ְת ִי בּ ְאנ ְג ְל ִי ָה עד ג ִיל ע ֶשׂ ֶר , ו ְז ֶה ה ָי ָה בּ ֵית הס ֵפ ֶר ש ֶל ִי . יסמין : בּית הספר נמצא בּיער ?! לוּסי : כּ ֵן ... ז ֶה ה ָי ָה בּ ֵית ס ֵפ ֶר מ ְאוֹד מ ְיוּח ָד . בּ ְל ִי בּ ִנ ְי ָינ ִים , בּ ְל ִי כּ ִיתוֹת , בּ ְל ִי כּ ִיס ְאוֹת , שוּל ְח ָנוֹת ו ְלוּח . כּ ָל היוֹם ל ָמד ְנוּ בּחוּץ , בּט ֶבע . נ ִמ ְצ ָא م و ج ود לוּסי לוֹמדת עכשיו בּבית ספר בּיער ? כּן / לֹא בּית הספר בּיער נמצא בּ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית