1 בּישׂראל וּבעוֹלם יש הרבּה כּבישים . בּכּבישים נוֹסעים הרבּה מאוֹד אוֹטוֹבּוּסים 2 מכוֹניוֹת , משׂאיוֹת ואוֹפנוֹעים . זה טוֹב לבני האדם , כּי האנשים רוֹצים להגיע 3 לכל מיני מקוֹמוֹת , אבל זה רע לבעלי החיים . 4 למה זה רע לבעלי החיים ? 5 הרבּה כּבישים עוֹברים בּטבע . הטבע הוּא הבּית של בּעלי החיים והצמחים . 6 בּעלי החיים שמח פּ ְ שׂים אוֹכל וּמים , חוֹצים את הכּביש , וזה מאוֹד מסוּכּן . 7 המכוֹניוֹת נוֹסעוֹת מהר , והרבּה פּ ְ עמים פּוֹגעוֹת בּבעלי החיים . עוֹל ָם عالم בּ ְנ ֵי א ָד ָם الب ش ر עוֹברים , לעבוֹר ت م ر פּ וֹג ְעוֹת تصيب תמרוּרים إشا ر ا ت م رو ر ג ֶש ֶר ج سر מע ֲב ָר مم ر 8 אי ךְ בּני האדם יכוֹלים לעזוֹר ? • 9 הם יכוֹלים לשׂים בּכּבישים תמרוּרים עם ציוּרים של 10 בּעלי חיים . הנהגים רוֹאים את התמרוּרים ונוֹסעים לאט יוֹתר . • 11 הם יכוֹלים לעזוֹר לבעלי החיים לעבוֹר את הכּביש : 12 לבנוֹת גשר מעל הכּביש א וֹ מעבר מתחת לכּביש . . 9 כּ ִת ְבוּ נכוֹן א וֹ לֹא נכוֹן לפי הטקסט . א . יש הרבּה מכוֹניוֹת בּכּבישים . ב . בּעלי החיים הוֹלכים על הכּביש . ג . המכוֹניוֹת תמיד נוֹסעוֹת לאט ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית