עכשיו אנחנוּ אוֹכלים א ֶת ְמוֹל א ֲנח ְנוּ א ָכל ְנ וּ . . 3 השלימוּ את ה פּ ְ עלים החסרים בּטבלה . أكمل و ا الأفعال الناقصة في الجدول . מה הוּא עשׂה ? הוּא למד . הוּא הלךְ . הוּא רקד . הוּא כּתב . הוּא קרא . הוּא מצא . הוּא חי פּ ֵ שׂ . הוּא דיבּר . הוּא שׂיחק . מה אנחנ וּ עשׂינ וּ ? א ֲנח ְנוּ ל ָמדנ וּ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ ְ נ וּ חי פּשׂ א ֲנח ְנוּ א ֲנח ְנוּ . 4 השלימוּ בּכל מש פּ ָ ט את הפּוֹעל הנכוֹן . أكمل و ا كل جملة مما يلي ب و اسطة الفعل الصحيح . א . נדין וּמישל יחד ארוּחת צוֹהריים . אכלה / אכלוּ / אכלנוּ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית