בּשבוּע שעבר היה לעדי יוֹם הוּלדת . הוּא הזמין את כּל הכּיתה למסיבּה בּפּארק . אכלנוּ , רקדנוּ ושרנוּ יחד . היה כּיף . ההוֹרים של וֹ הביאוּ הרבּה בּלוֹנים . בּסוֹף המסיבּה רצינוּ להעיף את כּל הבּלוֹנים לשמיים , אבל תמיר צעק : " לֹא , זה לֹא טוֹב להעיף בּלוֹנים כּאלה ! " למה ? אתם יכוֹלים לקרוֹא בּעמוּד . 136 ה ִז ְמ ִין دعا מעיף , להעיף يطير . 1 ענוּ על השאלוֹת :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית