| 4 . 1 איפה החתוּל ? 118 | 4 . 2 שוֹמרים על בּעלי החיים 132 | 4 . 3 לוֹמדים בּטבע 146  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית