פּעם ? אתמוֹל ? ואוּלי בּזמן אחר ? מילוֹת זמן אוֹמרוֹת לנוּ מתי משהוּ קרה . ذات مرة؟ أمس؟ أم في وقت آخر؟ ا لكلمات ا لتي تشير إلى ا لزم ن، تدلنا على وقت حدوث أمر ما . . 19 עבד וּ בּזוּגוֹת . בּחרוּ שני בּיטוּיי זמן ואמרוּ לחבר א וֹ לחברה מה עשׂיתם בּזמן הזה אתם יכוֹלים להיעזר בּ פּ ְ עלים בּעמוּד . 110 تحدث و ا في أزواج . اختا ر وا تعبيرين يدلان على الزمن، وق و ل و ا لزميلكم أو زميلتكم ماذا فعلتم في هذا ال و قت . يمكنكم الاستعانة بالأفعال في الصفحة . 110 פּעם ذات مرة ל ִפ ְנ ֵי ש ָע ָה قبل سنة א ֶת ְמוֹל أمس  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית