א ֶת ְמוֹל א ֲני ה ָלכ ְתי , ו ְא ַת ָה ה ָלכ ְת ָ . א ֶת ְמוֹל א ֲני ה ָלכ ְתי , ו ְא ַת ְ ה ָלכ ְת ְ . . 17 השלימוּ את ה פּ ְ עלים בּטבלה לפי הדוּגמה . أكمل و ا الأفعال في الجدول حسب المثال . . 18 א . כּתב וּ מה עשׂיתם אתמוֹל אחרי הלימוּדים . אתם יכוֹלים להיעזר בּ פּ ְ עלים שבּבּוּעוֹת . اكتب و ا : ماذا فعلتم أمس بعد ع و دتكم من المد ر سة؟ يمكنكم الاستعانة بالأفعال الم و ج و د ة في الفقاعات . נ ָסע ְת ִי ה ָלכ ְת ִי ר ָא ִית ִי בּ ִיקר ְת ִי ה ָי ִית ִי מ ָצ ָאת ִי שׂ ִיחק ְת ִי א ָכל ְת ִי פּ ָ גש ְת ִי ב . עבד וּ בּזוּגוֹת : ק ִר ְאוּ מ ָה ש ֶכּ ָת ְבוּ ה ֶח ָב ֵר א וֹ הח ֲב ֵר ָה ש ֶל ָכ ֶם , ו ְכ ִת ְבוּ מ ָה ה ֵם ע ָשׂוּ . ה ֵיע ָז ְרוּ בּדוּג ְמ ָה . عمل في أزواج : اقرأوا ما كتبه زميلكم أو زميلتكم، واكتب و ا ماذا فعل و ا، كما في المثال . דוּגמה : אדם כּוֹתב : אתמוֹל אחרי הלימוּדים ה ָלכ ְת ִי הבּי ְת ָה . א ָכל ְת ִי ארוּחת צוֹהריים ו ְא ָז נ ָסע ְת ִי ל ְסבּ ָא ש ֶל ִי . סוּהר יוֹשבת ליד אדם . היא כּוֹתבת : אתמוֹל אחרי הלימוּדים אדם ה ָלךְ הבּי ְת ָה . הוּא א ָכל ארוּחת צוֹהרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית