אוֹרי , זה אבּא . אני פּה . אתה בּא ? יש לךָ בּחמש חוּג כּדוּר ְסל , ש ָכח ְת ָ? לֹא ש ָכח ְת ִי , אני מוּכן ! . 15 העתיקוּ את כּל ה פּ ְ עלים שאבּא אוֹמר לאוֹרי . انسخ و ا الأفعال التي قالها الأب لأو ر ي . ש ָכחת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית