אימא : חנאן , מצאת את המפתח בּכּיתה ? חנאן : לֹא , לֹא מצאתי ... אימא : רגע , היוֹם אחרי הלימוּדים הלכת אל מאיה , נכוֹן ? חנאן : כּן , ואז הלכתי עם מאיה , עם אימא שלה ועם האח הקטן שלה לגינה . אימא : פּ ָ תחת בּגינה את התיק שלךְ ? חנאן : כּן .... פּ ָ תחתי אוֹת וֹ . חיפּשׂתי את הכּוֹבע שלי . אימא , המפתח בּטח נפל מהתיק ! אימא : חיפּשׂת ְ בּגינה ? חנאן : לֹא , לֹא חיפּשׂתי . אני רצה עכשיו לגינה ! של מי האח הקטן ? ש ֶל חנאן / של מאיה למה חנאן פּ ָ תחה את התיק בּגינה ? כּי היא חי פּ ְ שׂה בּתיק את ש ֶל ָה . . 9 איפה המפתח ? הסתכּלוּ בּתמוּנה בּעמוּד . 70 أين المفتاح؟ ان ظ روا الص ورة في الصفحة . 70  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית