. 1 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלוֹת . اقرأوا المحادثة، ثم أجيب و ا عن الأسئلة . א ֵיפ ֹה ה ַמ ַפ ְת ֵ ח ַ? חנאן : הל וֹ , אימא ? אימא : הי , מוֹתק . מה שלוֹמךְ ? חנאן : לֹא טוֹב ... אני לֹא בּבּית . אני אצל השכנה . אימא : מה קרה ? חנאן : איבּדתי את המפתח שלי . אימא : הוּא לֹא בּתיק שלךְ ? חנאן : לֹא ! חיפּשׂתי בּתיק - המפתח לֹא שם . אימא : אוּלי הוּא בּקלמר ? חנאן : לֹא , לֹא מצאתי אוֹת וֹ שם . אימא : אוּלי הוּא נפל מהתיק ? חנאן : נכוֹן , אוּלי הוּא בּכּיתה ? בּיי אימא , להתראוֹת . מה קרה לחנאן ? מ ָה ז ֶה איבּדתי , חיפּשׂתי , מצאתי ? צ ָר ִיךְ לקרוֹא שוּב את השׂיחה . אוּלי זה יעזוֹר להבין את המילים . يجب قراء ة المحادثة مر ة أخرى . قد يساعدكم هذا في فهم الكلمات . . 2 ח פּ ְ שׂוּ את המילים בּשׂיחה והתאימוּ בּין המילים בּעברית למילים בּערבית : ابحث و ا عن الكلمات في المحادثة ولائم و ا بين الكلمات بالعبرية والكلمات بالعربية :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית