. 14 א ֵיךְ אתם מגיעים ממקוֹם למקוֹם ? חשבוּ על המקוֹמוֹת שאתם צריכים להגיע אליהם , וכתבוּ לפי הדוּגמה . תוּכלוּ להיעזר בּרשימה למטה . كيف تصل و ن من مكان إلى آخر؟ فكروا في الأماكن التي عليكم أن تصل و ا إليها، ثم اكتب و ا حسب المثال . يمكنكم الاستعانة بالقائمة أدناه . אני הוֹלךְ בּרגל לבית הספר . אני רוֹכבת על אוֹפניים ל ְסבּ ָא ו ְסב ְת ָא ש ֶל ִי . א ֲני הוֹל ֵךְ / הוֹל ֶכ ֶת רוֹכב / רוֹכבת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית