רכּבוֹת ואוֹטוֹבּוּסים חשוּבים לכוּלנוּ , כּי הם עוֹזרים לנוּ להגיע ממקוֹם למקוֹם . בּהרבּה שכוּנוֹת יש תחנוֹת אוֹטוֹבּוּס , ואנשים יוֹשבים א וֹ עוֹמדים שם וּמחכּים לאוֹטוֹבּוּס . בּהרבּה תחנוֹת אוֹטוֹבּוּס יש ספסל ויש גג , אבל לֹא בּכל התחנוֹת . לפעמים אין ספסל ואין גג ואז האנשים עוֹמדים בּתחנה . בּחוֹרף הם עוֹמדים בּגשם , וּבקיץ חם להם - וזה לֹא נעים . לפעמים האוֹטוֹבּוּס מאחר , והאנשים מחכּים הרבּה זמן וכוֹעסים . לפעמים הם פּוֹגשים בּתחנה חברים . הם מדבּרים עד שהאוֹטוֹבּוּס מגיע , וכךְ נעים להם יוֹתר לחכּוֹת . ולפעמים - יש בּתחנת האוֹטוֹבּוּס הפתעוֹת ! . 6 בּ ְשוּר ָ ה 2 כּתוּב : " אנשים יוֹשבים שם ... " . איפה האנשים יוֹשבים ? . 7 למה אנשים בּאים לתחנת האוֹטוֹבּוּס ? כּי הם רוֹצים לפגוֹש חברים . כּי הם מחכּים לאוֹטוֹבּוּס . כּי חם להם בּקיץ . . 8 למה האנשים בּתחנוֹת האוֹטוֹבּוּס כּוֹעסים לפעמים ? . 9 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלה . اقرأوا المحادثة، ثم أجيب و ا عن السؤال .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית