הדוֹדים שלי גרים בּעכּ וֹ . בּחוֹפש הגדוֹל נסעתי לבּית שלהם . אני לֹא נוֹסע לבד , אז אחוֹתי הגדוֹלה איתי לעכּ וֹ בּרכּבת . היא כּל הזמן נסעה / נסע דיבּרוּ / דיבּרה בּט ֵל ֵפוֹן ש ֶל ָה . ז ֶה ה ָי ָה מ ְעצ ְבּ ֵן ! בּ ְנ ֵי הדוֹד ִים ש ֶל ִי , שי ו ְעוֹמ ֶר , בּא / בּאוּ ל ְתח ֲנת ה ָרכּ ֶב ֶת , ו ְ אוֹת ִי לבּי ִת ש ֶל ָה ֶם . לקחוּ / לקחה א ֲחוֹת ִי הבּיתה לחיפה - עם הטלפוֹן שלה ! חזר / חזרה * אחוֹתי = האחוֹת שלי אחוֹת וֹ = האחוֹת של וֹ למה הילד כּעס על אחוֹת וֹ ? כּ ִי ה ִיא חזרה הבּיתה / דיבּרה כּל הזמן בּטלפוֹן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית