. 3 א . סמנוּ את כּל ה פּ ְ עלים בּשׂיחה בּין אוֹרי לנוֹעם בּעמוּדים . 88 - 87 أشيروا إلى جميع الأفعال في المحادثة التي دا ر ت بين أو ر ي ون و عم في الصفحتين 88 - 87 ב . כּתבוּ כּל פּוֹעל בּמקוֹם המתאים בּטבלה . اكتب و ا كل فعل في المكان المناسب في الجدول . פּעלים בּהוֹוה מח כֶּ ה פּעלים בּעבר נ ָסע . 4 כּתבוּ ליד כּל פּוֹעל הוּא , היא א וֹ הם / הן . اكتب و ا بجانب كل فعل הוּא , היא א וֹ הם / הן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית