. 1 קראוּ את השׂיחה וענוּ על השאלוֹת . اقرأوا المحادثة، ثم أجيب و ا عن الأسئلة . נוֹעם : הי , אוֹרי , לאן אתה נוֹסע ? אוֹרי : אני לֹא נוֹסע . נוֹעם : אז מה אתה עוֹשׂה פּה ? אוֹרי : א ֲנ ִי מ ְחכּ ֶה ל ְשי , בּ ֶן הדוֹד ש ֶל ִי . הוּא מג ִיע מ ֵעכּ וֹ . נוֹעם : הוּא נוֹסע לבד בּאוֹטוֹבּוּס ? אוֹרי : כּ ֵן , הוּא בּ ֶן ח ֲמ ֵש ע ֶשׂ ְר ֵה ( . ( 15 הוּא כּ ְב ָר נ ָסע ל ְבד הר ְבּ ֵה פּ ְ ע ָמ ִים . נוֹעם : איזה כּיף ל וֹ ! ל ְא ָן إلى أين מ ְחכּ ֶה أن ت ظر מג ִיע يصل פּ ְ עמים م را ت מי גר בּעכּ וֹ ? נוֹעם / אוֹרי / שי אתּם חוֹשׁבים שנוֹעם רוֹצה לנסוֹע לבד בּאוֹטוֹבּוּס כּמ וֹ שי ? כּן / לֹא , הוּא אוֹמר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית