סיפּוּר בּהמשכים חלק 1 אורית אילן תמרה ואמיר הם אח ואחוֹת . אמיר בּן שתים עשׂרה ( , ( 12 ותמרה בּת עשׂר . הם גרים בּרחוֹב התפּוּח 6 בּחיפה ולוֹמדים בּבית הספר " הוואדי " . תמרה מאוֹד אוֹהבת לרוּץ , והיא רצה לכל מקוֹם : בּבּוֹקר היא רצה לבית הספר - וּבצוֹהריים היא רצה הבּיתה ; אחרי הצוֹהריים היא רצה לחברה שלה - ואז היא רצה הבּיתה . " למה אתה לֹא רץ ?! " היא אוֹמרת לאמיר , " זה כּיף ! " אבל אמיר לֹא אוֹהב לרוּץ . אמיר אוֹהב לשמוֹע מוּזיקה , לשׂחק בּמחשב ולחשוֹב על כּל מיני דברים . הוּא גם אוֹהב לעמוֹד ליד החלוֹן וּלהסתכּל אל הרחוֹב . בּ ָע ֶר ֶב ת ָמ ָר ָה ר ָצ ָה בּבּי ִת . " די כּבר עם הרעש הזה ! " אמיר צוֹעק , " אני לֹא שוֹמע את המחשבוֹת שלי ! " " אבל זה כּיף ! " צוֹחקת תמרה . אמיר כּוֹעס . הוּא נכנס לחדר וסוֹגר את הדלת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית