שמוֹת עצם أسماء הפתעה مفاجأة מנהלת مديرة מקוֹם , מקוֹמוֹת مكان، أماكن עיר مدينة קיר , קירוֹת حائ ط ، حيطان שכן , שכנים جار، جيران פּעלים أ ف عال מס פּ ֵ ר , לס פּ ֵ ר يحكي נפגש , להי פּ ָ גש يلتقي עוֹנה , לענוֹת يجيب תארים صف ا ت שוֹנה م خ تلف כּל מיני متفرق ا ت בּ ְד ֶר ֶ ךְ כּ ְל ָל عادة  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית