סיפּוּר בּהמשכים חלק 4 " ליאן ??? " המוֹרה אוֹמרת , " איז וֹ הפתעה , מה את עוֹשׂה פּה ? " " אני לוֹמדת פּה , " אני עוֹנה . " המוֹרה , את כּבר לֹא מלמדת בּבית הספר ' הדקלים ' ? " אני שוֹאלת . " לֹא , " המוֹרה אוֹמרת . " השנה אני מלמדת בּבית הספר הזה . " תמרה לוֹחשת : " ליאן , את מכּירה את המוֹרה ? " " כּן , " אני לוֹחשת לה . " ז וֹ אמירה , היא הייתה המוֹרה שלי בכיתה ג . " " היא נחמדה ? " תמרה שוֹאלת . " כּן , היא מאוֹד נחמדה , " אני עוֹנה . " איזה כּיף ! " תמרה אוֹמרת . " ליאן הייתה תלמידה שלי בּבית הספר ' הדקלים ' , " המוֹרה אמירה מס פּ ֶ רת לתלמידים . התלמידים מחייכים אלי ושוֹאלים איפה אני גרה . אני אוֹמרת : " בּרחוֹב התפּוּח " . 10 תמרה אוֹמרת : " את גרה לידי ! אנחנוּ יכוֹלוֹת ללכת יחד לבית הספר . " " יוֹפי ! " אני אוֹמרת . " אני אוֹהבת לרוּץ לבית הספר , " תמרה אוֹמרת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית