בּישׂראל גרים גם ערבים וגם יהוּדים , אבל ילדוֹת וילדים יהוּדים וערבים בּדרךְ כּלל לֹא מכּירים ולֹא נפגשים . למה ? כּי הרבּה פּ ְ עמים הם גרים בּמקוֹמוֹת שוֹנים ולוֹמדים בּבתי ספר שוֹנים . מה עוֹשׂים ? חוֹשבים איךְ אפשר ללמוֹד יחד ו ... נפגשים ! בּ ְד ֶר ֶ ךְ כּ ְל ָל عادة נ ִפ ְג ָש ִים نل ت قي מקוֹם , מקוֹמוֹת م كا ن ، أ م ا ك ن שוֹנ ִים م خ ت لف ة . 1 כּ ִת ְ בוּ נכוֹן א וֹ לֹא נכוֹן לפי הטקסט . א . בּישׂראל גרים ילדוֹת וילדים ערבים ויהוּדים . ב . בּ ְי ִשׂ ְר ָא ֵל תל ְמ ִיד ִים ע ֲר ָב ִים ו ִיהוּד ִים לוֹמ ְד ִים בּ ְד ֶר ֶךְ כּ ְל ָל יחד בּ ְאוֹת וֹ בּ ֵית ס ֵפ ֶר . . 2 קראוּ על מפגש מיוּחד בּין תלמידים משני בּתי ספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית