שמוֹת עצם أسماء הוֹראוֹת تعليمات מתנ " ס مركز جماهيري ספסל مقعد סרט فيلم שחמט شطرن ج פּעלים أ ف عال מלמד אוֹתי , ללמד אוֹתי يعلمني צוֹבע , לצבּוֹע يلون תארים صف ا ت מעצבּן مثير للغضب כּל מיני متفرق ا ت בּזהירוּת بحذر עוֹד פּעם مرة أخر ى  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית