דניאל אוֹהב עוּגוֹת . דניאל אוֹהב א ֶת ה ָעוּגוֹת של סבתא . תמרה רוֹאה סרט על פּילים . תמרה רוֹאה א ֶת ה ַסרט הזה כּל יוֹם . יש לי אח קטן . כּל יוֹם אני מביא א ֶת ה ָאח שלי לגן . אני רוֹצה לקרוֹא , אבל אני לֹא מוֹצאת א ֶת ה ַס ֵפ ֶר ש ֶל ִי . . 7 השלימוּ את המש פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . أكمل و ا الجمل . استعين و ا بالمثال . דוּגמה : דניאל אוֹכל עוּגה טעימה . דניאל אוֹכל את העוּגה של סבתא . התלמידים קוֹראים סיפּוּר . התל ְמ ִיד ִים קוֹראים על האריה והעכבּר . מאיה רוֹאה תיק בּכּיתה . מאי ָה רוֹאה ש ֶל ד ָו ִיד . פיראס רוֹאה פּ ְ רחים . פ ִיר ָאס רוֹאה היפים . נוּר שוֹמעת שירים . נוּר שוֹמעת החדשים . חלא לוֹמדת מילים חדשוֹת בּאנגלית . חלא לוֹמדת החדשוֹת למבחן . . 8 העתיקוּ את המש פּ ָ טים עם א וֹ בּלי את . היעזרוּ בּדוּגמה . انسخ و ا الجمل مع الكلمة את أو من دونها . استعين و ا بالمثال .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית