. 1 האזינו לשׂיחוֹת וכתבוּ את המס פּ ָ ר המתאים ליד כּל תמוּנה . استمع و ا للمحادثات، ثم اكتب و ا العدد المناسب بجانب كل ص ورة . עוֹד פּעם م رة أخرى מלמד אוֹתי , ללמד אוֹתי يعل م ني שח ְמ ָט شطرنج מת ְ נ ָ " ס م ر ك ز جم اهيري ס ֶר ֶ ט فيلم . 2 קראוּ את השׂיחוֹת . اقرأوا المحادثات . אימא : כּל היוֹם אתה מוּל המחשב ! אדם : אני לוֹמד מהיוּטיוּבּ לצייר קוֹמיקס . ליאן : אימא , אני הוֹלכת למאיה , היא מלמדת אוֹתי שחמט . אימא : להתראוֹת ! דניאל : סבתא , העוּגוֹת שלךְ כּל כּךְ טעימוֹת . גם אני רוֹצה להכין עוּגה . את יכוֹלה ללמד אוֹתי ? סבתא : בּ ֶטח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית