ד ָויד : אני לֹא מבין את התרגיל הזה . מ ַאי ָה : איזה תרגיל ? ד ָויד : תר ְ ג ִיל . 4 מ ַאי ָה : א ֲנ ִי י ְכוֹל ָה לע ֲזוֹר ל ְךָ . ד ָויד : תוֹדה ! דויד אוֹמר למאיה תוֹדה כּי מאיה נוֹתנת ל וֹ עי פּ ָ רוֹן חדש . מאיה רוֹצה לעזוֹר ל וֹ עם התרגיל . מאיה כּוֹתבת את התרגיל על הלוּח . . 6 בּזוּגוֹת : عمل بأزواج : א . בּחרוּ שׂיחה אחת וקראוּ בּתפקידים . اختا ر وا إحدى المحادثات واقرأوها مع ت و زيع الأدوا ر . ב . קראוּ שוּב את השׂיחה . שנוּ לפחוֹת פּ ְ רט אחד . اقرأوا المحادثة مر ة أخرى . غيروا أحد التفاصيل على الأقل . דוּגמה : בּמקוֹם מיכאל ואמיר - איה וליאן מדבּרוֹת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית