מיכאל : אתה תלמיד חדש , נכוֹן ? אמיר : כּן , אני בּכיתה ה . 2 מיכאל : אתה משׂחק כּדוּרסל ? א ָמיר : כּ ֵן . מיכאל : אתה רוֹצה לשׂחק ? א ָמיר : בּכּיף ! בּכיתה ה 2 תלמיד חדש . יש / אין א ָמ ִיר לשׂחק כּדוּרסל . רוֹצה / לֹא רוֹצה . 5 קראוּ את השׂיחה וסמנוּ את ההמשךְ הנכוֹן של המש פּ ָ ט . اقرأوا المحادثة وأشيروا إلى التتمة الصحيحة للجملة . ש ִיעוּר د ر س ח ֶש ְבּוֹן ر ياضيا ت תר ְג ִיל ت م رين א ֵיז ֶה أي  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית