| 2 . 1 יוֹם בּבית הספר 36 | 2 . 2 מה לוֹמדים היוֹם ? 48 | 2 . 3 לוֹמדים ביחד 58  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית