נע ֲמה : אבּא , תמיר קוֹרא לי . אבּא : למה אתה קוֹרא לה ? תמיר : כּ ִי ה ִיא קוֹר ֵאת ל ִי !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית