. 5 א . השלימוּ . בּע ֲר ָב ִית داود , וּבעברית ד ָויד . בּערבית ياسمين , וּבעברית . בּערבית إبراهيم , וּבעברית . בּערבית مايا , וּבעברית . בּערבית يوسف , וּבעברית . בּערבית مريم , וּבעברית . בּערבית آدم , וּבעברית . בּערבית تمارا , וּבעברית . יס ְמ ִין אב ְר ָה ָם ת ָמ ָר ָה מ ִר ְי ָם א ָד ָם יוֹסף מאי ָה בּעברית וּבערבית יש גם שמוֹת דוֹמים לאנשים . ב . אתם מכּירים עוֹד שמוֹת דוֹמים ? כּתבוּ אוֹתם כּאן . هل تعرف و ن المزيد من الكلمات المتشابهة؟ اكتب و ها هنا .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית