עברית וערבית הן " שׂפוֹת אחיוֹת " . למה " שפוֹת אחיוֹת " ? כּי עברית וערבית דוֹמוֹת - כּמ וֹ אחיוֹת בּמש פּ ָ חה . בּעברית וערבית יש הרבּה מילים דוֹמוֹת . למשל : בּעברית אוֹמרים כּלב – וּבערבית كلب . בּעברית אוֹמרים אחוֹת – וּבערבית أخت . דוֹמוֹת متش ا ب ه ت ا ن כּ ְמ וֹ مث ل הר ְבּ ֵה الك ث ير م ن . 1 איךְ אוֹמרים את המילים הבּאוֹת ? השלימוּ : كيف نلفظ الكلمات التالية؟ أكمل و ا : • בּערבית אוֹמרים بيت , וּבעברית . - • בּערבית אוֹמרים أ م , וּבעברית . - • בּערבית אוֹמרים س لطة , וּבעברית . - • בּערבית אוֹמרים فيل , וּבעברית . - • בּעברית אוֹמרים עין , וּבערבית . - • בּעברית אוֹמרים ארנב , וּבערבית . - • בּעברית אוֹמרים לילה , וּבערבית . - • בּעברית אוֹמרים טוֹב , וּבערבית . - . 2 אתם מכּירים עוֹד מילים דוֹמוֹת ? כּתבוּ אוֹתן כּאן . هل تعرف و ن كلمات أخرى متشابهة؟ اكتب و ها هنا . . 3 עבדוּ בּזוּגוֹת : לפי תוֹר קוֹראים מילה בּערבית וּמח פּ ְ שׂים את המילה המתאימה בּעברית . اعمل و ا في أزواج : اقرأوا، حسب الدو ر ، كلمة باللغة العربية وابحث و ا عن الكلمة المناسبة باللغة العبرية . . 1 جبنة ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית