שמוֹת עצם أسماء מילה , מילים كلمة، كلمات מש פּ ָ ט جملة שׂפה , שׂפוֹת لغة، لغات פּעלים أ ف عال מבין , להבין يفهم רוֹצה להגיד أريد أن أقول כּל מיני متفرق ا ت למשל مثل לפעמים أحيانا קצת قليل קשה صعب שמוֹת של ארצוֹת أسماء دول איטליה إيطاليا בּרזיל البرازيل בּריטניה بريطانيا הואי هاواي יון اليونان י פּ ָ ן اليابان מרוֹק וֹ المغرب סין الصين צרפת فرنسا קניה كينيا  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית