אתם רוֹאים את הילד עם החוּלצה הצהוּבּה ? זה אני . קוֹראים לי דויד . למוֹרה שלי קוֹראים שׂרה . היא המוֹרה שלנוּ לערבית . אני אוֹהב ללמוֹד ערבית , אבל זה קצת קשה : לפעמים אני לֹא מבין מה המוֹרה אוֹמרת . ק ְצ ָת قليل ק ָש ֶה صعب ל ִפ ְע ָמ ִים أحيانا מ ֵב ִין يفهم . 1 סמנוּ את דויד בּתמוּנה . أشيروا إلى داڤيد في الص ورة . . 2 מה המוֹרה שׂרה מלמדת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית