במבט ראשון - השופר התקיעה בשופר היא אחד מהמנהגים המרכזיים של ראש השנה . בתורה מכונה ראש השנה ' יום תרועה ' או ' זיכרון תרועה' וממנו למדו חכמים שיש לתקוע באותו יום בשופר . נוהגים לתקוע בשופר גם בחודש אלול ( החודש האחרון של השנה הקודמת ) ובמיוחד בעת אמירת הסליחות . על פי המסורת היהודית , בזמן תפילות ראש השנה בבתי הכנסת תוקעים בשופר 100 תקיעות . חומר הגלם שממנו מכינים בדרך כלל את השופר הוא קרן של איל - כבש בוגר ממין זכר . גם קרן של חיות טהורות אחרות , שהיא חלולה ומכופפת , כשרה להכנת שופר ( למשל : אנטילופה ) . במלחמת ששת הימים , בשנת , 1967 כאשר כבשו חיילי צה " ל את הכותל והר  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר