לכתה ה' ספר לימוד במקצוע תרבות יהודית - ישראלית מפתחות לאדם עם ומקום ספר לימוד במקצוע תרבות יהודית ישראלית לפי תוכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית ישראלית כתיבה והפקה : חל " ד מפעלים חינוכיים מנהלת כללית : הדר סופר עורכת ראשית : חני מנצורה כתיבה : רועי זמיר , יסכה אליצור , נעמה מאור , חני מנצורה עריכה פדגוגית דידקטית : גב ' גילה ליטרה עריכה פדגוגית ומגדרית : הדר סופר עריכה לשונית : בת שבע ורדי עריכה מדעית : ד " ר רונן אחיטוב  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר