דפי מדבקות לעמ ' 9 , 5 עמוד 5 עמוד 9 דפי מדבקות לעמ ' 16 , 13 עמוד 13 עמוד 16  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית