ו

הקיפ וּ ו . ו ו ז י ו ו ה ו ו ד כּתב וּ ו . מה מתאים לציוּר ? הקיפ וּ . מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה ? כּתב וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית