צ

הקיפ וּ צ . צ ע צ א צ צ שׁ ס צ צ כּתב וּ צ . מצא וּ 10 צ וצבע וּ . צבע וּ בּ אד ֹם דברים שׁי שׁ בּהם צ , וּבכחל דברים שׁי שׁ בּהם ס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית