הקיפ וּ כּ . כּ ח כּ כּ ג פּ כּ ק כּ כּ כּתב וּ כּ . צבע וּ רק כּ כּמ וֹ בּדוּגמה מה שׁ וֹמעים בּהתחלת המלה ? כּתב וּ . מה יוֹצא ד ֹפן ? הקיפ וּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית