ג

הקיפ וּ ג . ג ג ק ג ד א בּ ג א ג כּתב וּ ג . מה מתאים לתבנית ? הקיפ וּ . צבע וּ בּ כחל דברים שׁי שׁ בּהם ג וּבאד ֹם דברים שׁי שׁ בּהם ק . גזר וּ את הציוּרים . הדבּיק וּ אוֹתם לפי הסדר הזה : המלה שׁל כּל ציוּר מתחילה בּאוֹת האחרוֹנה שׁל המלה שׁלפניה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית